Systémy managmentu hospodárenia s energiou podľa ISO 50001

Nielen že dvere PRÜM vynikajú svojimi technologickými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, čo dokladajú udelené certifikáty PEFC, FSC a LGA, ako už bolo spomenuté v článku Dvere v harmónii s prírodou, ale svojou šetrnou výrobou sa podieľa na znižovaní emisií skleníkových plynov a znižovaní nákladov na energiu prostredníctvom manažmentu hospodárenia s energiou.

PRÜM-Systémy managmentu hospodárenia s energiou podľa ISO 50001

PRÜM-Systémy managmentu hospodárenia s energiou podľa ISO 50001 PRÜM Certifikát-Systémy managmentu hospodárenia s energiou podľa ISO 50001

V PRÜME sú všetky energetické procesy merané, zaznamenané a monitorované.
Výsledné merania sa používajú pre optimalizáciu procesov. Dokladom tejto skutočnosti je certifikácia vykonaná skúšobným ústavom TÜV Rheinland v Nemecku.